تلکس سرزمين نيوز: استخدام در شركت پتروشيمي بندرامام خميني( ره) ومسجدسليمان
چهارشنبه، 23 فروردین 1391 - 02:36     کد خبر: 1025

بسمه تعالي

 

آگهي استخدام ديپلم و فوق ديپلم

 

شركت پتروشيمي رازي واقع در منطقه ويژه اقتصادي بندرامام خميني( ره)– استان خوزستان – به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي توليدي (بندرامام خميني( ره) ومسجدسليمان) طبق مقررات اشتغال نيروي انساني تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ،صنعتي و ويژه اقتصادي ازبين داوطلبان مرد واجد شرايط در مقاطع ديپلم وفوق ديپلم (ساكنين شهرهاي ماهشهر،بندرامام خميني(ره) ومسجدسليمان) ، از طريق برگزاري آزمون هاي كتبي و روانشناختي (شغلي) ، مصاحبه حضوري ، طب صنعتي و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد .

 

 

 

1-تخصص هاي موردنياز :

 

 

 

رديف

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

تعدادمورد نياز

مـــــــلاحظات

1

فوق ديپلم

شيمي ، پتروشيمي

27 نفر

 

2

فوق ديپلم

مكانيك ، متالورژي

3 نفر

 

3

ديپلم

رياضي فيزيك ، علوم تجربي ،فني حرفه اي باگرايش ( برق الكترونيك ،برق صنعتي ،صنايع شيميائي ،مكانيك)

40 نفر

 

 

 

 

2-شرايط عمومي :

 

 

 

2-1-تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

 

2-2-متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور

 

2-3-عدم سوء پيشينه كيفري

 

2-4-داشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني و روانشناختي

 

2-5-دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم غيرپزشكي (كامپيوتري)

 

3- -شرايط استخدام:

 

 

 

3-1- حداكثر سن مجاز داوطلبان درمقاطع تحصيلي ديپلم25 سال (متولدين سال66 به بعد)وفوق ديپلم27 سال (متولدين سال64 به بعد)

 

3-2- مدت زمان خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن داوطلبان افزوده مي شود .

 

تبصره 1در صورت دارا بودن سابقه كارمرتبط در پيمانكاريهاي طرف قرارداد شركت پتروشيمي رازي ، با توجه به ارائه سابقه كار از سوي پيمانكاري مربوطه و تائيد مراتب از طرف سازمان تامين اجتماعي و امور اداري شركت پتروشيمي رازي ، حداكثر تا ميزان 5 سال به سقف سني داوطلب افزوده خواهد شد .

 

تبصره 2به مجموع امتيازات مكتبسه فرزندان گرانقدر (شهدا ، جانبازان ، آزادگان و مفقود الاثر) وكاركنان پترشيمي رازي ( شاغل ، بازنشسته وفوتي ) 10 امتياز افزوده خواهد شد.

 

تبصره 3 - در هر حال و تحت هيچ شرايطي حداكثر سن داوطلبان با رعايت تبصره هاي 1 و 2 فوق الاشاره ، نبايد براي مدرك ديپلم از32سال و فوق ديپلم34 سال بيشتر باشد .

 

3-2-حداقل معدل كل براي داوطلبان مقاطع ديپلم و فوق ديپلم 13مي باشد .درضمن اولويت دعوت ازشركت كنندگان براي آزمون براساس بالاترين معدل خواهد بود.

 

تذكر: داوطلبان مي بايست درزمان ثبت نام آخرين مدارك تحصيلي وكارت پايان خدمت نظام يا معافيت دائم وياگواهي معتبرارائه نمايند.

 

-نحوه ثبت نام :

 

داوطلبان در صورت دارا بودن شرايط لازم مي توانند از روزدو شنبه مورخ 21/01/1391 تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 31/01/1391 به پايگاه اينترنتي به نشاني : www.petzone.ir مراجعه وپس ازثبت نام ،كدرهگيري خود را اخذ نموده وهنگام ورود به جلسه آزمون كتبي به مسئولين مربوطه ارائه نمايند. زمان توزيع كارت ومحل آزمون ازطريق سايت الكترونيكي com .razip .www متعاقبا اعلام ميگردد. ضمنا" امكان ثبت نام بعداز تاريخ اعلام شده بهيچ وجه مقدور نمي باشد .

 

-مواد آزمون :

 

دروس عمومي براي تمامي مقاطع مورد نياز شامل ادبيات فارسي ، زبان انگليسي ،كامپيوتر ، و دروس اختصاصي با توجه به رشته هاي مورد نظر مي باشد .

 

* تذكرات بسيار مهم

 

 

 

الف: ازپذيرفته شدگان نهايي ، سفته به مبلغ يكصد ميليون ريال (بابت آموزش وهزينه هاي متفرقه ،...)و تعهد محضري براي مدت 5 سال كار درشركت پتروشيمي رازي اخذ خواهدشد .(بعدازانجام تعهد5ساله سفته به افرادمستردميشود).

 

ب:داوطلبان هرگونه سئوالي در خصوص استخدام داشته باشند ميتوانند با تلفن418- 06522610410 سازمان كار واشتغال منطقه ويژه اقتصادي، ارتباط برقرارنمايند.

 

ج:شركت هيچگونه تعهدي درقبال تهيه مسكن نداشته ودر صورت امكان فقط وديعه مسكن پرداخت خواهد نمود.

 

د: قراداد همكاري صرفا" در چارچوب مقررات اشتغال ني.

آگهي استخدام كارشناس

 

شركت پتروشيمي رازي واقع در منطقه ويژه اقتصادي بندرامام خميني( ره)– استان خوزستان – به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي توليدي(بندرامام خميني( ره) ومسجدسليمان) طبق مقررات اشتغال نيروي انساني تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ،صنعتي و ويژه اقتصادي از بين داوطلبان مرد واجد شرايط در مقطع كارشناسي (بومي و غير بومي) ، از طريق برگزاري آزمون هاي كتبي ، روانشناختي (شغلي) ، مصاحبه حضوري ، طب صنعتي و گزينش دعوت به همكاري مي نمايد .

 

1-تخصص هاي موردنياز :

 

 

 

رديف

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

تعداد مورد نياز

مـــــــلاحظات

1

كارشناسي

مهندس شيمي ،پتروشيمي

25 نفر

 

2

كارشناسي

مهندس برق الكترونيك

2 نفر

 

3

كارشناسي

حسابداري

3 نفر

 

 

 

 

 

 

2-شرايط عمومي :

 

2-1-تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

 

2-2-متدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور

 

2-3-عدم سوء پيشينه كيفري

 

2-4-داشتن تندرستي و توانايي كامل جسماني و روانشناختي

 

2-5-دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت دائم غيرپزشكي (كامپيوتري)

 

3 -شرايط استخدام:

 

3-1- حداكثر سن مجاز داوطلبان 29 سال (متولدين سال62 به بعد)

 

3-2- مدت زمان خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن داوطلبان افزوده مي شود .

 

تبصره 1در صورت دارا بودن سابقه كارمرتبط در پيمانكاريهاي طرف قرارداد شركت پتروشيمي رازي ، با توجه به ارائه سابقه كار از سوي پيمانكاري مربوطه و تائيد مراتب از طرف سازمان تامين اجتماعي يا منطقه ويژه اقتصادي وامور اداري شركت پتروشيمي رازي ، حداكثر تا ميزان 5 سال به سقف سني داوطلب افزوده خواهد شد .

 

تبصره 2به مجموع امتيازات مكتبسه فرزندان گرانقدر (شهدا ، جانبازان ، آزادگان و مفقود الاثر) وكاركنان پترشيمي راز ي ( شاغل ، بازنشسته وفوتي ) 10 اميتاز افزوده خواهد شد.

 

تبصره 3 -در هر حال و تحت هيچ شرايطي حداكثر سن داوطلبين با رعايت تبصره هاي 1 و 2 فوق الاشاره ، نبايداز 36 سال بيشتر باشد .

 

3-2- حداقل معدل كل براي داوطلبان مقطع كارشناسي ازدانشگاههاي دولتي13ودانشگاه آزاداسلامي 14 مي باشد .درضمن اولويت دعوت ازشركت كنندگان براي آزمون براساس بالاترين معدل خواهد بود.

 

تذكر: داوطلبان مي بايست درزمان ثبت نام آخرين مدارك تحصيلي وكارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم غيرپزشكي وياگواهي معتبر را ارائه نمايند.

 

 

 

4-نحوه ثبت نام :

 

داوطلبان در صورت دارا بودن شرايط لازم مي توانند از روز دوشنبه مورخ 21/01/1391 تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 31/01/1391 به پايگاه اينترنتي به نشاني : www.petzone.irمراجعه وپس ازثبت نام ،كدرهگيري خود را اخذ نموده وهنگام ورود به جلسه آزمون كتبي به مسئولين مربوطه ارائه نمايند ، زمان توزيع كارت ومحل آزمون ازطريق سايت الكترونيكي www.razip.comاعلام ميگردد. ضمنا

" امكان ثبت نام بعداز تاريخ اعلام شده بهيچ وجه مقدور نمي باشد

 

 

 

5-مواد آزمون :

 

دروس عمومي براي تمامي كارشناسان شامل : ادبيات فارسي ،زبان انگليسي ،كامپيوتر ، و دروس اختصاصي با توجه به رشته هاي مورد نظر مي باشد . ضمنا" كارشناساني كه به زبان تركي استانبولي آشنائي داشته باشند درالويت استخدامي خواهندبود وبراي آنان 10% به كل امتيازات اخذ شده اضافه خواهد شد .(پس ازاحرازتسلط به زبان تركي استانبولي)

 

 

 

* تذكرات بسيار مهم

 

الف: از پذيرفته شدگان نهايي ، سفته به مبلغ يكصد ميليون ريال (بابت آموزش وهزينه هاي متفرقه)و تعهد محضري براي مدت 5 سال كار درپتروشيمي رازي اخذ خواهد شد .( سفته بعدازانجام تعهد5ساله به افرادمستردميشود)

 

ب:داوطلبان هرگونه سئوالي در خصوص استخدام داشته باشند ميتوانند با تلفن 418- 06522610410سازمان كار و اشتغال منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، ارتباط برقرارنمايند.

 

ج:درشرايط يكسان، ساكنين ماهشهر ، بندرامام خميني(ره) و مسجدسليمان دراولويت خواهندبود.

 

د :شركت هيچگونه تعهدي درقبال تهيه مسكن نداشته ودر صورت امكان فقط وديعه مسكن پرداخت خواهد نمود.

 

ه: قراداد همكاري صرفا" در چارچوب مقررات اشتغال نيروي انساني ،تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ، صنعتي و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. روي انساني ،تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري ، صنعتي و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مي باشد

 


برگشت به تلکس خبرها